28-06-2020

Naturglimt fra Læsø

Forår og sommer blev en del småferier konverteret fra svenske til danske oplevelser. Således har jeg haft fornøjelsen at at besøge Ertholmene, Vejlerne i Thy og Læsø.

Har du endnu ikke besøgt Læsø, kan det varmt anbefales. Her er masser af plads, en spændende historie og en storslået natur og øens berømte tangtage. Glem ikke Saltsyderiet på de salte strandenge, Rønnerne.

Tag gerne en gåtur derud ved solnedgang, hvor du har oplevelsen for dig selv - i selskab med rødben, sanglærker og dobbeltbekkassiner. Sidstnævnte kaldtes Horsegøg i gamle dage, fordi den sætter sine halefjer i begægelse under flugten. Det lyder som en vrinsken fra himlen, men er intet andet en vadefuglens mærkelige sang. Husk også at kigge på stien, hvor den ikke er alt for sandet. Er der fugt i jorden, trækker saltet op og lægger sig på overfladen som en glitrende skorpe. Læsøs hvide guld ligger lige under under dine fødder i form af inddampet grundvand, der har en høj saltholdighed.